Archive for the tag "Hong Kong"

Hong Kong: Tsim Sha Tsui Clock Tower

Hong Kong: Madame Tussaud

Hong Kong: Wetland Park Light Rail Station

Hong Kong: the resilience

Hong Kong: the skyscrapers

Hong Kong: the airport express

Hong Kong: an avenue without stars

It’s a new dawn…